ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Νέο όνομα χρήστη (username)
Φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(από πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Για είσοδο συμπληρώνετε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού,
τα οποία σας έχουν χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο σας

Όνομα χρήστη  
Κωδικός εισόδου  

   
Αλλαγή CAPTCHA κωδικού
   
Είσοδος
 
Φοιτητές Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Τεχνική υποστήριξη για θέματα λειτορυγίας ιδρυματικού λογαριασμού

  Φοιτητές Πανεπιστημίου Πατρών
Επικοινωνία με το Τμήμα Δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών για τεχνική υποστήριξη

 
Email επικοινωνίας: studentssupport@teiwest.gr
  Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πάτρα