Ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Συμπληρώνετε Όνομα και Επώνυμο, όπως ακριβώς είναι στην ταυτότητά σας.
Στοιχεία αιτήματος προς τη τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας e-students
*
*
*
*
*
*
v
Αίτημα:
 • Αποκοπή (Ctrl+X)
 • Αντιγραφή (Ctrl+C)
 • Επικόλληση (Ctrl+V)
 • Επικόλληση απο το WORD
 • Επεξεργασία ακύρωση (Ctrl+Z)
 • Επεξεργασία ακύρωση ανέραισης (Ctrl+Y)
 • v
 • Έντονο (Ctrl+B)
 • Πλάγια γραφή (Ctrl+I)
 • Υπογράμμιση
 • Χρώμα φόντου
  v
 • Χρώμα
  v
 • Εξαγωγή σε RTF αρχείο και αποθήκευση στον σκληρό δίσκο
  v
 • Ολόκληρη οθόνη (F11)
Εικόνα
Εμφάνιση άλλου κωδικούΑνανέωση χαρακτήρων
 
Αποστολή
 
 
  (c) 2018 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πάτρα